Kontaktinformasjon

Midt-Telemarkrådet har eige sekretariat som og organiserer og koordinerer dei ulike utviklingsprosjekta som skjer i regi av samarbeidet. Sekretariatet vert leia av regionrådssekretær Erling Rønnekleiv.

Erling Rønnekleiv

Regionsrådssekretær
Tlf: 991 66 419
E-post: erling.ronnekleiv@midt-telemark.no

Marte Robertson

Prosjektleder
Tlf: 975 55 129
E-post: marte.robertson@midt-telemark.no

Arne Mathias Lia

Prosjektleder
Tlf: 920 44 080
E-post: arne.mathias.lia@midt-telemark.no

Ståle Hegna

Prosjektleder
Tlf: 415 60 428
E-post: stale.hegna@midt-telemark.no