Midt-Telemarkrådet

Logo, sirkelMidt-Telemarkrådet er den politiske organiseringen av Midt-Telemarksamarbeidet.

 

 

Midt-Telemarktinget

Midt-Telemarktinget er sammensatt av formannskapene fra Bø, Nome og Sauherad kommuner. 

Les mer

Midt-Telemarkrådet rutinehåndbok

Alle samarbeidsrutiner er gjort skriftlige og ligger tilgjengelige på disse sidene.

Les mer

Midt-Telemarkrådet

Midt-Telemarkrådet er et samarbeidsorgan sammensatt av ordførere, rådmenn og en politiker fra opposisjonen i hver av kommunene Bø, Nome og Sauherad.

Les mer

Møteplan

Innsyn i møteplaner, sakspapirer og protokoller finner du på denne siden. Lenke til politikerportalen

Les mer

Kontaktpersoner

Erling Rønnekleiv

Regionsrådssekretær
Tlf: 991 66 419
E-post: erling.ronnekleiv@midt-telemark.no

Marte Robertson

Prosjektleder
Tlf: 975 55 129
E-post: marte.robertson@midt-telemark.no

Arne Mathias Lia

Prosjektleder
Tlf: 920 44 080
E-post: arne.mathias.lia@midt-telemark.no

Ståle Hegna

Prosjektleder
Tlf: 415 60 428
E-post: stale.hegna@midt-telemark.no