Utviklingsprosjekter

Midt-Telemarkrådet har mandat å sette igang utviklingsprosjekter i Midt-Telemark kommunene når disse er planlagt og finansiert.

Byregionprogrammet

Byregionprogrammet for Midt-Telemark har som resultatmål:

150 nye kunnskapsarbeidsplasser i Midt-Telemark
20 nye nettverkssamarbeid mellom bedrifter i Midt-Telemark og Høgskulen i Sørøst-Norge
50 bedrifter i Midt-Telemark deltar på kurs som HSN eller videregående skole gjennomfører
Studiested Bø utvikles som region og næringsliv sitt kontaktpunkt til HSN

Les mer

Kommunestruktur prosessen i Midt-Telemark.

Bø, Nome og Sauherad kommuner fremforhandlet vinteren 2016 en intensjonsavtale om hvordan slå sammen Bø, Nome og Sauherad. Den ble nedstemt i folkeavstemning 10. april og dermed ikke godkjent i kommunestyrene. Deretter lagde Bø og Sauherad kommuner en tosidig intensjonsavtale som kommunestyrene vedtok i juni 2016 og arbeidet med å slå sammen disse to kommunene er startet.

Les mer

Student og elevmelding

Student og elevmelding for Bø, Nome og Sauherad
Mål for hovedprosjektet:

Effektmål (hva skal oppnås av nytte/gevinster):

Kommunen som vertskommune for Bø og Nome videregående skoler, Sagavoll folkehøgskole og for HSN (Høgskulen i Søraust Noreg) skal levere gode vertskommunetjenester til elever og studenter og slik bygge opp under skoletilbudet i Midt-Telemark og styrke Campus Bø.

Gjennom god trivsel og gode relasjoner under studieoppholdet, legge grunnlag for at studenter etablerer seg og busetter seg her i regionen.

Resultatmål (hva skal leveres):

 Ei elev og studentmelding som kartlegger behov, avklarer rollefordeling og konkretiserer kommunale tiltak. Meldinga skal vedtas av kommunestyrene.

Prosjektperiode: 1.1.2017 – 31.03.2018
Rapport skal foreligge/prosjektet skal avsluttes innen 31.03.2018

Les mer

Breiband

Midt-Telemarkrådet har vedtatt et mål om at alle husstander og bedrifter i regionen skal ha tilgang til bredbånd

Les mer