Midt-Telemarkrådet

Logo, sirkelMidt-Telemarkrådet er den politiske organiseringen av Midt-Telemarksamarbeidet.

 

 

Midt-Telemarktinget

Midt-Telemarktinget er sammensatt av formannskapene fra Bø, Nome og Sauherad kommuner. 

Les mer

Møteplan

Innsyn i møteplaner, sakspapirer og protokoller finner du på denne siden. Lenke til politikerportalen

Les mer

Midt-Telemarkrådet rutinehåndbok

Alle samarbeidsrutiner er gjort skriftlige og ligger tilgjengelige på disse sidene.

Les mer

Midt-Telemarkrådet

Midt-Telemarkrådet er et samarbeidsorgan sammensatt av ordførere, rådmenn og en politiker fra opposisjonen i hver av kommunene Bø, Nome og Sauherad.

Les mer