Midt-Telemarkrådet

Logo, sirkelMidt-Telemarkrådet er den politiske organiseringen av Midt-Telemarksamarbeidet.