Midt-Telemarktinget

Midt-Telemarktinget er sammensatt av formannskapene fra Bø, Nome og Sauherad kommuner. 

Midt-Telemarktinget

Hver høst trår Midt-Telemarktinget sammen for å behandle budsjett for det interkommunale samarbeidet for neste år. Dette skjer formelt gjennom at det lages felles innstilling til kommunestyrene som gjør formelle vedtak i hver kommune i desember.

For andre saker av prinsipiell betydning vil Midt-Telemarktinget bli kalt sammen for å forhandle seg frem til felles innstilling i saker som krever enighet mellom tre kommunestyrer. Kommunestyrene i den enkelte kommune vil alltid være den som gjør de formelle vedtakene.

Formål for Midt-Telemarksamarbeidet:

Arbeide for felles interesser overfor fylkeskommune, fylkesmann, stat og næringsliv.
Samordning og effektivisering av tjenesteproduksjon.
Utvikling av næringsliv og kulturtilbud i regionen.
Profilere regionen utad som et attraktivt boområde og arbeidsmarked.
Arbeide for en bærekraftig utvikling i regionen.