Samarbeid

De interkommunale samarbeidene i Midt-Telemark er presentert her.

Turistinformasjon

Telemark turist as

Les mer

Brann og redning

Midt-Telemark brann og redning har ansvar for både brannberedskap og brann forebyggende arbeid.

Les mer

Barneverntjenesten

Midt-Telemark barnevern er Bø, Nome og Sauherad kommuner sin barneverntjeneste.

 

Les mer

Landbrukskontoret

Den kommunale landbruksforvaltningen er samlet i Landbrukets hus

Les mer

Midt-Telemark IKT

Bø, Nome og Sauherad har felles anskaffelser og drift av IKT løsninger.

Les mer

Næringsutvikling

Midt-Telemark næringsutvikling as er kommunenes felles næringsutviklingsapparat.

Les mer

Årsmelding for Midt-Telemarksamarbeidet 2015

Årsmeldingen 2015 for alle de interkommunale avdelingene som leverer tjenester til innbyggerne i Bø, Nome og Sauherad er nå oversent til kommunestyrene til godkjenning.

Samlet for alle samarbeidene viser økonomiske sammendrag at de representerer nettokostnader for kommunene på tilsammen 47 millioner og 55 tusen. Litt under budsjett. Noen avdelinger har gått litt over budsjett og noen litt under.

 

Midt-Telemarkrådet organiserer og finansierer i tillegg utviklingsarbeid i kommunene. Det er i 2015 skaffet 6,8 millioner kroner fra eksterne kilder som styrker kommunenes utviklingsarbeider. I tillegg har Midt-Telemarkrådet bistått kommunene med søknader til breibandsutbygging som ga en uttelling i 2015 med kr 4,3 millioner.

Du kan lese dette og mange flere interessante detaljer fra tjenestene i årsmeldingen som ligger her:

Årsmelding for MT samarbeidene 2015

Midt-Telemarkrådet har bidratt sterkt til at satsingen på en læringsplattform for deling av digitale læringsressurser mellom kommunene nå er blitt en løsning for alle landets kommuner, med KS som forvalter av løsningen fremover. Kommunene i Midt-Telemark bruker nå denne plattformen i internopplæring av våre ansatte. Dette er eksempel på utviklingsarbeid som Midt-Telemarkrådet initierer og bidrar til.

bilde KS                 M-T_logo_rgb

Les mer

PPT

Midt-Telemark PPT er kommunal PPT tjeneste for Bø, Nome og Sauherad og samtidig utfører vi PPT tjenester for fylkeskommunen for de videregående skolene i regionen.

Les mer