Landbrukskontoret

Den kommunale landbruksforvaltningen er samlet i Landbrukets hus

Tora Skjerkholt Aarnes,
avdelingsleder

Besøksadresse: Bøvegen 271, Gvarv
Telefon: 35 95 77 70
Hjemmeside: www.landbruketshus.no

Landbruksforvaltningen for Nome, Bø og Sauherad er samlet under Midt-Telemark landbrukskontor.