Næringsutvikling

Midt-Telemark næringsutvikling as er kommunenes felles næringsutviklingsapparat.

Bent Gurholt
Direktør, Midt-Telemark næringsutvikling

Besøksadresse: Hellandtunet, Kyrkjevegen 6, 3800 Bø i Telemark
Telefon: 93 24 00 80
E-post: bent.gurholt@midt-telemark.no
Heimeside: www.mtnu.no

Går du med planer om å etablere egen bedrift, eller har du tanker om utvikling av Midt-Telemark?
Hos oss får du veiledning med tanke på å utvikle og etablere egen virksomhet i Midt-Telemark. Vi arbeider også med regional utvikling i nært samarbeid med kommunene Bø, Nome og Sauherad, Telemark Fylkeskommune, organisasjoner og næringsliv, og vi hører gjerne på dine innspill til dette arbeidet.

Midt-Telemark Næringsutvikling er et regionalt næringsutviklingsselskap for kommunene Bø, Nome, Sauherad, og det er kommunenes og regionens næringsliv som eier selskapet.