PPT

Midt-Telemark PPT er kommunal PPT tjeneste for Bø, Nome og Sauherad og samtidig utfører vi PPT tjenester for fylkeskommunen for de videregående skolene i regionen.

Unni Lunde
enhetsleder

Nettsider: Midt-Telemark pedagogisk-psykologisk tjeneste
Besøksadresse: Torkild Gunnheimsveg 3, Gvarv
Postadresse: Postboks 84, 3834 Gvarv
Telefon: 35 95 72 70
E-post: postmottak.ppt@midt-telemark.no

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er sakkyndig og rådgivende instans for barn, ungdom og voksne som opplever å ha særlige utfordringer i opplærings- eller oppvekstsituasjonen.

Midt-Telemark PPT er et interkommunalt kontor for Midt-Telemarkkommunene Bø, Nome og Sauherad. PPT skal gi tjenester etter Opplæringsloven til barn, unge og voksne med særskilte behov i Midt-Telemarkkommunene, samt elever og lærlinger i videregående opplæring i Sauherad, Bø, Nome, Notodden, Hjartdal og Tinn.