Turistinformasjon

Telemark turist as

Telefon: 35060200
E-post: turistkontoret@boitelemark.com
Hjemmeside: www.midt-telemark.com

Destinasjonsselskapet Telemark turist AS er et felles reiselivsorgan for Bø, Nome og Sauherad som skal ha fokus på informasjon og profilering av regionen. Selskapet skal i tillegg til å drive turistkontorvirksomhet også arbeide med videreutvikling, vedlikehold, kvalitetssikring og markedsføring av området som et helhetlig reisemål.

Telemark turist as, tidligere Reisemål Bø as,  ble opprettet av Bø kommune og næringsvirksomhetene på 1990-tallet og de andre Midt-Telemarkskommunene har sluttet seg til virksomheten på et senere tidspunkt, Sauherad kommune i 2001 og Nome kommune i 2007. Kommunene er viktige aktører i selskapet og støtter virksomheten med årlige driftstilskudd m.m.

Åpningstider finner du på hjemmesiden til Telemark turist as.