Utviklingsprosjekter

Midt-Telemarkrådet har mandat å sette igang utviklingsprosjekter i Midt-Telemark kommunene når disse er planlagt og finansiert.