Utviklingsprosjekter

Midt-Telemarkrådet har mandat å sette igang utviklingsprosjekter i Midt-Telemark kommunene når disse er planlagt og finansiert.

Kommunestruktur prosessen i Midt-Telemark.

Bø, Nome og Sauherad kommuner fremforhandlet vinteren 2016 en intensjonsavtale om hvordan slå sammen Bø, Nome og Sauherad. Den ble nedstemt i folkeavstemning 10. april og dermed ikke godkjent i kommunestyrene. Deretter lagde Bø og Sauherad kommuner en tosidig intensjonsavtale som kommunestyrene vedtok i juni 2016 og arbeidet med å slå sammen disse to kommunene er startet.

Les mer

Byregionprogrammet

Byregionprogrammet for Midt-Telemark har som resultatmål:

150 nye kunnskapsarbeidsplasser i Midt-Telemark
20 nye nettverkssamarbeid mellom bedrifter i Midt-Telemark og Høgskulen i Sørøst-Norge
50 bedrifter i Midt-Telemark deltar på kurs som HSN eller videregående skole gjennomfører
Studiested Bø utvikles som region og næringsliv sitt kontaktpunkt til HSN

Les mer

Student og elevmelding

Student og elevmelding for Bø, Nome og Sauherad
Mål for hovedprosjektet:

Effektmål (hva skal oppnås av nytte/gevinster):

Kommunen som vertskommune for Bø og Nome videregående skoler, Sagavoll folkehøgskole og for HSN (Høgskulen i Søraust Noreg) skal levere gode vertskommunetjenester til elever og studenter og slik bygge opp under skoletilbudet i Midt-Telemark og styrke Campus Bø.

Gjennom god trivsel og gode relasjoner under studieoppholdet, legge grunnlag for at studenter etablerer seg og busetter seg her i regionen.

Resultatmål (hva skal leveres):

 Ei elev og studentmelding som kartlegger behov, avklarer rollefordeling og konkretiserer kommunale tiltak. Meldinga skal vedtas av kommunestyrene.

Prosjektperiode: 1.1.2017 – 31.03.2018
Rapport skal foreligge/prosjektet skal avsluttes innen 31.03.2018

Les mer

Breiband

Midt-Telemarkrådet har vedtatt et mål om at alle husstander og bedrifter i regionen skal ha tilgang til bredbånd

Les mer