Breiband

Midt-Telemarkrådet har vedtatt et mål om at alle husstander og bedrifter i regionen skal ha tilgang til bredbånd

Bredbånd infrastruktur er en viktig infrastruktur for både næringslivet og innbyggernes fremtidige tjenester på svært mange samfunnsområder.

For å oppnå dette har kommunene valgt en strategi som tilsier at det offentlige må bidra for å spre slik infrastruktur ut til ikke kommersielle utbyggingsområder. Dette gjøres ved å gi tilskudd til utbyggere på fremføringsveger for bredbånd. Så må huseiere, bygder eller huskruller bidra med fremføring fra breibands “kommuneveger” til husveggen. Og utbyggerne skal da klare å bygge ut og drive slik infrastruktur for alle. Midt-Telemark kommunene har lykkes med denne strategien og dermed fått gjennomslag for sine søknader til Nkom både i 2014 og 2015. Det bygges derfor nå ut nye tilbud i Helgen, Sannes, Stranna/Holteheia/Årnes , Dalsvatn, Heia, Eikjabygda og et mindre prosjekt i Øvrebø.

Midt-Telemark breiband as som bygger ut alle disse feltene utenom Helgen, har utover ovennevnte prosjekter, en strategi for å tilby nye “grendelagsprosjekter” i områder der de har infrastruktur i nærheten og et grendelag eller nabolag melder inn et felles behov og har vilje til egeninnsats.