Byregionprogrammet

Byregionprogrammet for Midt-Telemark har som resultatmål:

150 nye kunnskapsarbeidsplasser i Midt-Telemark
20 nye nettverkssamarbeid mellom bedrifter i Midt-Telemark og Høgskulen i Sørøst-Norge
50 bedrifter i Midt-Telemark deltar på kurs som HSN eller videregående skole gjennomfører
Studiested Bø utvikles som region og næringsliv sitt kontaktpunkt til HSN

Midt-Telemarkrådet vedtok i desember 2013 å søke om deltakelse i det statlige byregionprogrammet som støttes av KMD. Etter forstudie i 2014 ble de utarbeidet søknad om deltakelse i programmet fase 2. Grunnlaget for denne søknaden ble vedtatt i alle tre kommunestyrer våren 2015 og fase 2 tilsagn for de tre neste årene ble innvilget fra KMD.

Hovedfokuset i prosjektplanen handler om å øke kontakten og samarbeidet mellom kommunene,  bedrifter og næringsliv i Midt-Telemark og Høgskolen og de videregående skolene for å styrke bedriftenes kompetanse og generere flere arbeidsplasser i regionen. Fase 2 er startet opp i løpet av høsten 2015 og vil pågå til 2018.

Prosjektleder er Siri Hafnor: siri@mtnu.no

Det er i regi av Byregionprogrammet satt igang et arbeid med å lage student og elevmelding for kommunene Bø, Nome og Sauherad. Prosjektleder blir engasjert fra februar 2017 og planen er at meldingen skal være ferdig skrevet til politisk behandling i løpet av 2017.

Som et tiltak for å bidra til etablering av flere kompetansearbeidsplasser i Midt-Telemark, samt til mer kontakt mellom Høgskole og næringsliv er det etablert et Startopp verksted i Bøgata 33. Dette skal offisielt åpnes 17.januar 2017 og blir forvaltet av Midt-Telemark næringsutvikling.

Det er i 2016 gjennomført et pilotkurs for næringsdrivende i Midt-Telemark. Kurset er utviklet av HSN og ble levert av faglærere fra dem. Erfaringene med dette pilotkurset vil bli brukt til å lage strategier for hvordan næringslivet kan etterspørre konkrete kompetansehevingsopplegg fra Høyskole eller videregående skoler. Og hvordan skolene kan utvikle systemene for å levere dette.

Informasjon om Byregionprogrammet