Kommunestruktur prosessen i Midt-Telemark.

Bø, Nome og Sauherad kommuner fremforhandlet vinteren 2016 en intensjonsavtale om hvordan slå sammen Bø, Nome og Sauherad. Den ble nedstemt i folkeavstemning 10. april og dermed ikke godkjent i kommunestyrene. Deretter lagde Bø og Sauherad kommuner en tosidig intensjonsavtale som kommunestyrene vedtok i juni 2016 og arbeidet med å slå sammen disse to kommunene er startet.

Stortinget har bekreftet sammenslåingen av Bø og Sauherad kommuner. Disse har nå vedtatt sammenslåingen og at navnet på den nye kommunen fra 1.1.2020 er Midt-Telemark kommune. Den nye kommunen går gjennom samarbeidene med Nome kommune for å avklare det interkommunale samarbeidet videre i lys av endringene og fremtidige felles utfordringer.

Lenke til prosessen ny kommune Bø – Sauherad

Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur

Nedenfor ligger lenke til  arbeidsdokumenter som er utviklet i Midt-Telemark i løpet av prosessen.

Ny Midt-Telemark kommune

 

Statsråd Jan Tore Sanner om arbeidsgiveravgift

MT intensjonsavtale trykt nynorsk

MT intensjonsavtale trykt bokmål

Flyers februar

Kommunereformen innbyggerinformasjon

Presentasjon nynorsk

Presentasjon bokmål

Dokumenter som er produsert undervegs i arbeidet med å lage intensjonsavtale blir publisert her.

Folkehelseprofil Nome  Folkehelseprofil Bø  Folkehelseprofil Sauherad

Pressemelding økonomi ved sammenslåing  Illustrasjon økonomisk virkning

Intensjonsavtale datert 11. januar 2016

Referat fra forhandlingsmøtet 5. janaur 16

Lokaliseringer_bakgrunnstall

Forhandlingsutvalget for Ny kommune i Midt 18 desember

KMD veileder ny kommune

Fremdriftsplan

Workshop i Vrådal med alle tre formannskapene har gitt et godt grunnlag for å lage en intensjonsavtale:

Gruppeoppgave 1

Gruppeoppgave 2

Gruppeoppgave 3

Gruppeoppgave 4

Gruppeoppgave 5

Organisasjonskart – Nome kommune 

Bø organisasjonskart

Organisasjonskart Sauherad

SAS – innlegg for Midt-Telemarkrdet

Utfordringsnotat Midt-Telemark

Referat forhandlingsutvalget 10nov

Brev fra kommunalministeren Jan Tore Sanner

Ny kommune.no – Midt-Telemark

KS beregning Midt-Telemark av inndelingstilskudd- Midt-Telemark er gjort i KS sitt beregningsskjema. Det viser at samanslåing av Midt-Telemark kommunane vil gje 30 mill i støtte til eingongskostnader, 20 mill til reformstøtte og ein vil behalde 32,8 mill i inndelingstilskudd dei neste 15 åra, med nedtrapping til år 20.

IKostra – variasjoner mellom tjenesteområdene – Midt-Telemark

Nome kommune sin rapport TF rapport nr 355 – 2015

En fremforhandlet intensjonsavtale skal kommunene høre innbyggerne om før kommunestyret gjør endelig vedtak. Hvordan innbyggerne skal høres bestemmes av kommunestyret etter en helhetlig vurdering. Her er en gjennomgang av alternativene med vedlegg.

Intensjonsavtale SAS

Før Midt-Telemark kommunene gjorde vedtak om å lage felles intensjonsavtale for Bø, Nome og Sauherad deltok alle i et forstudie som så på 6 kommuner rundt Lifjell som et mulig scenario.

Lifjell rundt rapporten