Student og elevmelding

Student og elevmelding for Bø, Nome og Sauherad
Mål for hovedprosjektet:

Effektmål (hva skal oppnås av nytte/gevinster):

Kommunen som vertskommune for Bø og Nome videregående skoler, Sagavoll folkehøgskole og for HSN (Høgskulen i Søraust Noreg) skal levere gode vertskommunetjenester til elever og studenter og slik bygge opp under skoletilbudet i Midt-Telemark og styrke Campus Bø.

Gjennom god trivsel og gode relasjoner under studieoppholdet, legge grunnlag for at studenter etablerer seg og busetter seg her i regionen.

Resultatmål (hva skal leveres):

 Ei elev og studentmelding som kartlegger behov, avklarer rollefordeling og konkretiserer kommunale tiltak. Meldinga skal vedtas av kommunestyrene.

Prosjektperiode: 1.1.2017 – 31.03.2018
Rapport skal foreligge/prosjektet skal avsluttes innen 31.03.2018