Systemkoordinator

Felles systemkoordinator for de sentrale virksomhetssystemene for sak arkiv, økonomi og enkelte fagsystemer.

Kommunene i Midt-Telemark har etablert like IKT systemer for de aller fleste områder. For å holde orden på alle avtaler med leverandører, integrasjoner mellom systemer og hvordan kommunen bruker systemene trengs det både systematikk, kompetanse og kapasitet. Kommunene har bestemt å utvikle denne funksjonen til en ny stilling som systemkoordinator. Dette er et utviklingsprosjekt som har som målsetting å innarbeide denne funksjonen i ordinær drift som en stilling i organisasjonen til Midt-Telemark IKT.

Marte Vreim er prosjektleder i denne stillingen.